HEM

Välkommen till Njurunda Fastighetsägarförening

Vi är en sammanslutning av fastighetsägare med sitt säte söder om Sundsvall.
Föreningen bildades 1929 och vi är idag ca. 1200 medlemmar.

Vi är medlem i Njurundaföretagarna.

  • Vi söker förvaltare för Släpvagn, Mossrivare, Gallervält samt Såmaskin

Kontakta Tord Nilsson Ledamot 070-492 5010 för mer info!


Artikel i Njurundabladet 2017-05 sid 12, här kan du läsa hela tidningen


Transportstyrelsen Släpvagnskalkylator


”Njurunda Fastighetsägareförening har som målsättning att befrämja fastighetsägarnas i Njurunda gemensamma angelägenheter, att bereda föreningens medlemmar tillfälle till tankeutbyte genom anordnande av sammanträden där frågor av allmänt intresse behandlas.”

Vi publicerar nyheter under Medlemsinfo

Medlemsförmåner uppdaterat