HEM

Välkommen till Njurunda Fastighetsägarförening

Vi är en sammanslutning av fastighetsägare med sitt säte söder om Sundsvall.
Föreningen bildades 1929 och vi är idag ca. 1200 medlemmar.

Vi är medlem i Njurundaföretagarna.

Kallelse till Årsmöte på Klockarbergets Hembygdsgård Onsdagen den 27 April kl. 18.30

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 April! för att kunna behandlas på årsmötet

  • Grensåg bensindriven till salu för medlemmarna:( motor bör renoveras)

– kontakta Tord Nilsson 070-492 5010 !


Artikel i Njurundabladet 2017-05 sid 12, här kan du läsa hela tidningen


Transportstyrelsen Släpvagnskalkylator


”Njurunda Fastighetsägareförening har som målsättning att befrämja fastighetsägarnas i Njurunda gemensamma angelägenheter, att bereda föreningens medlemmar tillfälle till tankeutbyte genom anordnande av sammanträden där frågor av allmänt intresse behandlas.”

Vi publicerar nyheter under Medlemsinfo

Medlemsförmåner uppdaterat