HEM

Välkommen till Njurunda Fastighetsägarförening

Vi är en sammanslutning av fastighetsägare med sitt säte söder om Sundsvall.
Föreningen bildades 1929 och vi är idag ca. 1200 medlemmar.

ÅRSMÖTE med Njurunda Fastighetsägareförening på Klockarbergets Hembygdsgård
Onsdagen den 24:e april 2019 kl.18.30

På dagordningen: Mötesförhandlingar. Vi bjuder på fika


Artikel i Njurundabladet 2017-05 sid 12, här kan du läsa hela tidningen


Transportstyrelsen Släpvagnskalkylator


”Njurunda Fastighetsägareförening har som målsättning att befrämja fastighetsägarnas i Njurunda gemensamma angelägenheter, att bereda föreningens medlemmar tillfälle till tankeutbyte genom anordnande av sammanträden där frågor av allmänt intresse behandlas.”

Vi publicerar nyheter under Medlemsinfo

Medlemsförmåner uppdaterat