Styrelsen

Namn Position Telefon email
Asbjörn Sjöö Ordförande 070-527 4144 styrelsen@
Brit Nilsson Kassör 073-158 2771
Peter Eveborn Sekreterare 070-534 8999
Tommy Julander Ledamot 070-668 4045
Tord Nilsson Ledamot 070-492 5010
Lennart Lind Vice ordf / Hemsida 070-550 3542 webmaster@
Patrik Eveborn Ledamot
Lennart Lind Medlemsfrågor 070-550 3542 medlem@

Adress till föreningen:
Njurunda Fastighetsägareförening
Box. 24 862 21
Kvissleby