Materiel

Som medlem i Njurunda Fastighetsägarförening får du låna följande material gratis

Nytt materiel inköpt

Kom ihåg att det är DU som äger materialen, så var rädd om dem, så håller de längre.
Oaktsamhet med materialen, medför att DU blir ersättningsskyldig för reparation.

Obs!!
Föreningen ansvarar EJ för skada på person eller egendom vid användande av föreningens materiel.

Materielen bokar du genom att ringa till resp. materielförvaltare och boka tid för lånet.

Listan med material fick du med utskicket av årsavgiften.

Tyvärr kan vi ej publicera adress eller telfonnummer till materielförvaltare på hemsidan.