Lista över materiel

Den medlem som lånar materiel är skyldig att själv besiktiga vid hämtning att materielet är i fullgott skick . Fel /skador som upptäcks vid återlämnandet skall medlemmen ersätta.

Ta gärna ett foto om du upptäcker fel vid hämtningen av materielen om inte förvaltaren är närvarande.

Materialtyp Utlåningstid
  Hydraulisk vedklyv
2 dygn
  Vedkap
2 dygn
  Mossrivare
1 dygn
  Cementblandare
1 vecka
 

  • Använd stödbenen!!!   –  Klättra upp genom luckan!!
Byggnadsställning
2 veckor
Grästrimmer
1 dygn
Högtryckstvätt
1 dygn
  Såmaskin
2 dygn
  Gallervält
2 dygn
Värmekamera
2 dygn
  Batteridrivendriven grensåg
1 dygn 2,7m hopskjuten 3,9m utdragen
  Elektrisk häcksax
1 dygn
Motordriven häcksax
1 dygn
(bild saknas) Ränsband
1 dygn
(bild saknas) Tapetserarbord
2 dygn
lovblas Betongvibrator
1 vecka
(bild saknas) Lövblås
1 dygn
Transportstyrelsen Släpvagnskalkylator  innan du lastar vagnen

Regnr Längd lastutrymme Total Bredd Max lastvikt Utrustning
NDY 501 230 130 475 Tippbar
TSJ 754 250 135 530
UKT 097 325 180 430 Tippbar
EEB 625 250 138 475 Lastgaller
SPF 657 230 130 475   Lastgaller

slapvagn

Släpvagn
2 dygn
(bild saknas) Vedtransportör
2 dygn
(bild saknas) Plattlyftare
2 dygn
  Bilmaskin mindre
2 dygn
  Vibratorpadda


Vi skaffar ständigt nytt material, så hör av dig till någon i
styrelsen, så skall vi göra vad vi kan för att
tillfredsställa dina önskemål.