Styrelse

Asbjörn Sjöö Ordförande 070-527 4144 styrelsen@
Brit Nilsson Kassör 073-158 2771,
Peter Eveborn Sekreterare 070-534 8999,
Tommy Julander Ledamot 070-668 4045,
Tord Nilsson Ledamot 070-492 5010,
Lennart Lind Vice ordf / Hemsida 070-550 3542 webmaster@
Patrik Eveborn Ledamot,
Lennart Lind Medlemsfrågor 070-550 3542 medlem@