Medlemsinfo

Medlemsinfo
Medlemsavgiften per år är 150 kr
Mail till medlem@njurundafastighetsagarforening.se infoblad för medlemsvärvning

Adress till föreningen:

Njurunda Fastighetsägareförening

Box. 24

862 21 Kvissleby

Polisen i Kvissleby rekommenderar att bostadsområden startar Grannsamverkan

grannsammverkan