Styrelsemöten

Sammandrag från beslut på styrelsemöten

2016

2015

2014

2013

  • 6/2 Inköp av ny byggnadsställning
  • 6/2 Inköp av ny Vibratorpadda
  • 6/2 Stegar utgår från materiellistan, säljes till medlemmarna 500:-/styck
  • 6/2 Skrivelse till Sundsvalls kommun ang. gång och cykelväg mellan Mjösund och Skottsund.

2012

  • 12/9 Släpvagn med broms erbjuds till medlemmarna för försäljning
  • 3/10 Släpvagnen såld till en medlem
  • Den medlem som lånar materiel är skyldig att själv besiktiga vid hämtning att materiel  är i fullgott skick . Fel /skador som upptäcks vid återlämnandet skall medlemmen ersätta

2011

  • 12/1 Brev skickas till kommun om bristfällig snöröjning i Svartvik
  • 10/2 Svar inkommit från kommun om snöröjning, entreprenör vidtalad
  • 10/2 Släpvagn skickas på reparation